Jun

1 2023

JNF Negev Gala tentative

5:30PM - 9:30PM  

Contact Elliott Steinberg
4032550297
elliott.steinberg@jnf.ca

Tentative date for Negev Gala